Domek

V České Třebové má spolek své sídlo v domku poblíž románské rotundy sv. Kateřiny.

 

Poděkování dárcům a příznivcům přestavby

Díky Vašim darům a Vaší podpoře jsme v roce 2016 mohli zrealizovat tyto práce:

zazdění starých okenních otvorů a vybourání nových, vybudování 2. nadzemního podlaží, sundání staré střechy a zhotovení nové včetně nových komínů… a podřezání domu.

Děkujeme za Vaši podporu i přes silnou negativní kampaň. Velice si jí vážíme.

Za spolek Přátelé Jeunesse Lumiere s upřímným poděkováním

 Helena Johnová,  předsedkyně spolku