Domek

V České Třebové má spolek své sídlo v domku poblíž románské rotundy sv. Kateřiny.

Dům je označován jako bývalý sirotčinec. Patřil městu a dalším dvěma vlastníkům a byly v něm celkem 4 nájemní byty.

V létě 1975 získaly jeden byt sestry Apoštolátu sv. Františka, které tehdy ale žily v utajení. Měly svá civilní povolání – většinou ve zdravotních a sociálních službách – a apoštolát vykonávaly v rámci něho (navštěvovaly staré a nemocné lidi, chodily do rodin s cílem pomoci prakticky, ale i výukou katechismu dětí, protože v té době nebyla oficiální možnost děti vyučovat, apod.) a také v rotundě sv. Kateřiny. Ta byla v té době ve špatném stavu. S pomocí farníků se kaple uklidila a začaly tam pravidelné bohoslužby s hudebním doprovodem mládeže.

Po roce 1989 se činnost sester rozšířila, ve svém bytě hostily různá malá společenství. Scházela se u nich skupinka žen, františkánští terciáři, mládež apod.

Ze sester, které v České Třebové působily, jsou to např.

1950 –  1969 Irenea Gita Gräfingerová

1969 – 1990 Ludvíka Miloslava Vlažná

1990 – 1999 Bernadeta Zemanová

a další sestry

V roce 1999 sestry pro pokročilý věk a nedostatek nových povolání opustily město Česká Třebová.

Protože dům byl v dezolátním stavu, majitelé jednotlivých bytů je postupně prodávali. V roce 2012 získal celý dům do svého vlastnictví spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. s cílem dům zrekonstruovat tak, aby v něm kromě prostoru k bydlení, byla i společenská místnost se sociálním zázemím pro činnost obyvatel domu související s děním v areálu rotundy. Tedy zázemí pro průvodce během letních měsíců, pro pořadatele či účinkující koncertů pořádaných v rotundě, pro pořadatele poutě, Noci kostelů apod., a také, jako dříve u sester, prostor pro setkávání k rozhovorům o víře, pro duchovní doprovázení apod.

Dům by měli obývat lidé, kteří budou na tomto cíli spolupracovat.

Věříme, že rekonstrukcí domu získá toto místo lidský i duchovní rozměr. Chtěli bychom vytvořit prostor ticha a přijetí. Obyvatelé domu budou ve svém volném čase k dispozici návštěvníkům areálu k prohlídce rotundy, k naslouchání, sdílení, modlitbě, duchovnímu doprovázení….