O nás

Spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s.

Dne 11. června 2012 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Přátelé Jeunesse Lumiere o.s. Toto sdružení založili absolventi školy Jeunesse Lumière ve Francii a příznivci. Podle nového občanského zákoníku bylo sdružení přejmenováno na spolek.

Účel spolku:

Účelem spolku je v souladu s křesťanskými hodnotami

  • obhajovat kulturu života a důstojnost každé lidské bytosti
  • rozvíjení a šíření kulturních a duchovních hodnot do různých oblastí života společnosti, zejména v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní
  • konkrétní pomoc jednotlivcům, zvláště mladým lidem, poznávat a využívat svá obdarování a vnímat svou lidskou důstojnost
  • pomoc mladým lidem v přípravě a rozlišování jejich životního povolání
  • podporovat myšlenky a dílo mezinárodního sdružení „Společenství Jeunesse Lumiere“
  • podpora života rodiny
  • podpora formace a vzdělávání mladých lidí, zvláště prostřednictvím „Společenství Jeunesse Lumiere“
  • formace a vzdělávání vlastních členů, aby byli schopni naplňovat cíle společenství

Jeunesse-Lumière

(www.jeunesse-lumiere.com) je společenství, v jehož středu je mezinárodní škola modlitby a evangelizace, která nabízí mladým lidem roční formační pobyt.

Jeho cílem je nabídnout mladému člověku čas se zastavit, srovnat si hodnoty, uvědomit si svou důstojnost i důstojnost druhých lidí, svá obdarování i obdarování druhých lidí s cílem učit se tyto hodnoty v životě uplatňovat a umět se o ně dělit.

Je to nabídka prohloubení osobní víry a pomoc v hledání svého místa v životě.

Myšlenky a hodnoty šířené tímto společenstvím mají význam pro všechny lidi, nejen pro mladé. Proto si spolek PJL klade za cíl tyto myšlenky a hodnoty podporovat a šířit.

Spolek působí na dvou místech: v České Třebové a v Brně.